Kolejna faza, przed samą zmianą to przygotowanie. Nabierasz rozpędu i wiara w to, że się da, że to ma sens, nie jest awykonalne, rośnie.

Ciekawy i dobry moment (tak jak poprzednie zresztą:). Dlaczego? Bo zaczynasz rozważać różne opcje, eksperymentować jak osiągnąć swój cel, szukać rozwiązań. Czytasz, pytasz, sprawdzasz. Odrzucasz i kwestionujesz, żeby sprawdzić co jeszcze możesz zrobić. Trochę korci Cię by już zacząć teraz dziać, tak trochę w ciemno. Mądrzy ludzie mówią, żeby się nie spieszyć tylko budować plan, albo plany A, B, C… Ten trzeci etap zmiany, w internetach często zawężany jest do bardzo ważnego tematu, walki z uzależnieniami.

Z moich obserwacji wpisuje się w każdą większą zmianę, istotną dla nas i naszego otoczenia. Zmianę w naszych relacjach, zmianę pracy lub sposobu pracy, zmianę miejsca zamieszkania, zmianę w traktowaniu siebie i innych, spojrzeniu na świat, zmianę z rodziny z małymi dziećmi na rodziców dzieci dorosłych.

Jest etap nadziei i dobrych emocji, ciekawości i otwartości, takie skrzydła, które nam rosną by podźwignąć nas nad przyszłymi trudami jakie niesie zmiana. Fajnie mieć wtedy swoją grupę wsparcia, plemię https://pozwalamsobie.pl/plemie/, coacha, przyjaciela, który będzie nam towarzyszył i pomoże wejść w kolejną fazę, którą jest już

DZIAŁANIE….

Karolina Krawczyk

Karolina Krawczyk

Coaching rodzicielski i kobiecy

Pomogę Ci odnaleźć się w Twoich życiowych rolach i czerpać z nich zasłużoną satysfakcję. Na Twoich warunkach.