Słowo na K…

Słowo na K…

Kreatywność, innowacyjność, proaktywność, wyjście ze strefy komfortu, i inne takie co ból głowy albo innej części ciała wywołują, na pierwszą wzmiankę. Po co nam one, te postawy życiowe, które kojarzą się albo bardzo górnolotnie, albo z korpomową? Chciałabym je trochę...